*/ Region Gävleborg – Följeforskning och processtöd av den regionala utvecklingsstrategin | Kontigo