*/ Kontigo utvärderar Vinnovas regeringsuppdrag att stödja digitalisering av svensk industri | Kontigo