*/ Kontigo har utvärderat Industriell Dynamik | Kontigo