*/ Kontigo föreläste om smart specialisering på Karlstad Innovation park | Kontigo