*/ Jämställdhet och intersektionalitet - fokus i Kontigos analyser av medelsfördelning | Kontigo